Namna ya kuinstall composer – Ubuntu

Hi ni kwa watumiaji wa Linux systems. Leo tutaangalia namna tunaweza kuinstall Composer  kwenye system yako.

  • Fungua terminal Bonyeza Ctrl+Alt+T
  • Copy code zifuatazo na uzipaste kwenye terminal kisha bonyeza enter
php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"

php -r "if (hash_file('SHA384', 'composer-setup.php') === 'aa96f26c2b67226a324c27919f1eb05f21c248b987e6195cad9690d5c1ff713d53020a02ac8c217dbf90a7eacc9d141d') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"

php composer-setup.php

php -r "unlink('composer-setup.php');"
  • Sasa weka setting za composer yako katika bin directory ili uweze kuiaccess sehemu yoyote kwenye system. Copy mstari ufuatao
sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer
  • Run Composer kwa kutype composer
  • Maelezo ya composer yataonekana, hongera tumefanikiw kuinstall composer.